Tilbake til aktuelt

Vågale ideer må få møte risikovillig kapital

Næringslivet og myndighetene må bli enda bedre på å bistå de som ønsker å satse.

Vi står overfor krevende tider. Oljenæringen vil på sikt bli en mindre motor i vår økonomi, samtidig som befolkningen blir eldre og vi vil være avhengig av en slitesterk velferdsstat. For å bevare de tjenestene i samfunnet vi holder kjært, må vi skape flere bedrifter og arbeidsplasser. Skal vi lykkes med dette, må vi løfte frem gründerne. De er drivkraften som leder vei og skaper store verdier for samfunnet vårt.

Vi trenger gründere som våger, som legger janteloven til side og satser. Vi må heie på dem som tør og tenker stort. Det vil ha store ringvirkninger for samfunnet vårt i årene som kommer. Innen 2030 trenger vi hele 250.000 nye private arbeidsplasser, ifølge NHO. Det betyr at vi i snitt må etablere 77.500 bedrifter per år mellom 2018 og 2040 for å opprettholde dagens velferdsnivå.

Samtidig vil historisk få unge bli gründere. I 2021 ville kun 1,5 prosent av unge mellom 18 og 24 år starte ny bedrift. Vi må spørre oss selv, hvorfor velger så mange å ikke starte en bedrift? Unge mennesker i dag satser og våger, men hvorfor klarer vi ikke å lede inn flere på gründersporet? Det står ikke på verken kreativiteten eller viljen, etter min oppfatning.

Næringslivet, finans og myndighetene må bli enda bedre på å koordinere og gi god bistand til de som ønsker å satse. Gründere vil bruke tid på å utvikle sine tjenester og verdiforslag, ikke byråkrati, lovverk og å jage kapital fra det offentlige og private.

Det finnes heldigvis mange kloke hoder som vil gi Norge gode muligheter for fremtidig verdiskaping. Jeg er utrolig stolt over at hundrevis av talenter var samlet i Bergen på DNB NXT denne uken. Her møtes gode ideer og kapital, og det er nettopp slike møter mellom vågale ideer og risikovillig kapital som kan bidra til å gjøre oppstartsbedrifter til vekstselskaper og bedrifter som lykkes med å skalere både nasjonalt og internasjonalt.


GRÜNDER: Lasse Smedsvig fra Bergen var en av gründerne som sto bak Adams Matkasse. Da den bedriften ble solgt satset Smedsvig på nye gründerbedrifter som frisørkjeden Cutters og legetjenesten Dr. Dropin og en rekke andre. Foto: ARNE RISTESUND

I 2021 ble det etablert selskaper i takt med målet, men tall fra SSB viser at bare 28 prosent av opprettede selskaper overlever etter fem år. Den gjennomsnittlige levetiden for bedrifter er på en nedadgående trend. Det er en nøkkel å sikre at flere selskaper overlever over tid. Vi må øke innsatsen slik at flere både ønsker, og kan, etablere en bedrift. Vi bør satse tidlig, slik at gründerdrømmen også kan utvikles gjennom livet.

I møte med oppstart- og vekstselskaper i regionen, ser vi at det ofte er krevende å få tilgang til kapital. I DNB har vi derfor opprettet et eget team som gir råd når det gjelder finansiering. Finansnæringen og det offentlige virkemiddelapparatet spiller en nøkkelrolle for å løfte frem nye satsinger som kan kommersialiseres og konkurrere på det internasjonale markedet.

I tillegg til bankfinansiering, finnes det en rekke offentlige og private organisasjoner som kan bidra med støtte og stipender. Kunnskap, erfaring og nettverk, er viktige faktorer for å lykkes. I Bergen har vi blant annet viktige aktører som StartupLab, Bergen Works, VIS og Connect BAN, i tillegg til en rekke klynger og næringsforeninger som er sentrale aktører for å bistå med nettopp dette. I Norge har vi med dette et viktig konkurransefortrinn, som gir rom for å prøve og feile.

Det handler om å starte bedrifter, og skape både sin egen, og andres arbeidsplass. Det krever hardt arbeid. Skal vi lykkes med å løse samfunnets store utfordringer i fremtiden og opprettholde velferdsstaten, trenger vi flere gründere.

Så la oss legge janteloven til side, og virkelig heie frem de som er modige og kaster seg på dypt vann for å realisere drømmen. Det finnes en enorm innsatsvilje, innovasjonskraft og kreativitet blant Vestlandets gründere – så til alle dere – vi og Norge trenger dere!

Teksten var opprinnelig publisert som kronikk i BA.