Tilbake til aktuelt

Vekstskaping på Vestlandet

Nordea er opptatt av vekstskaping. Nå har de blitt samarbeidspartner til Innovasjonsuken OPP. Margunn Bjørnestad er leder for en av bedriftsavdelingen til Nordea og ansvarlig for satsningen mot vekstselskaper i Vest. Vi har i vår sommerserie spurt om hennes tips om hva man bør oppleve, oppdage og oppnå på Vestlandet.

1. Hva bør folk oppleve på Vestlandet?

Vestlandet byr på en rekke opplevelser, med vakker og variert natur, som bare må oppleves. En viktig suksess i næringslivet er evnen til å både ha fokus på detaljene, men også evnen til å løfte blikket og se ting i perspektiv, slik man eksempelvis får mange gode muligheter til på en av våre vakre fjelltopper. Eldsfjellet i tidligere Meland kommune kan alltid anbefales til både opplevelse og refleksjon.

2. Hva anbefaler du verden/Norge at skal oppdage på Vestlandet?

På Vestlandet treffer man en rekke dyktige gründere med stor arbeidskapasitet og et godt fotfeste. Kreativiteten, pågangsmotet og ikke minst engasjementet til Vestlendingen er noe av det viktigste å oppdage. Vi er dessuten verdensledende innen flere fagfelt. Kombinasjonen av industri/næring, akademia og de ulike gründermiljøene gir Vestlandet et solid potensiale for fortsatt positiv og bærekraftig næringsutvikling.

3. Hva synes du Vestlandet skal OPPnå?

Klarer vi å oppnå et enda bedre lagspill for videreutvikling av næringslivet? Fremover vil det være helt nødvendig å kapitalisere på all den gode kunnskapen som allerede finnes, og benytte denne for raskere læring og hurtigere utvikling av fremtidig næringsliv. Det handler likevel om å bygge stein på stein – det kan være strevsomt underveis – men sammen oppnår vi et solid og bærekraftig næringsliv.

Om Innovasjonsuken OPP

Innovasjonsuken OPP er en innovasjonsfestival for aktører med kunnskap, kompetanse eller erfaring innen innovasjon og entreprenørskap. Vi skal være en plattform hvor vi presenterer alle aktiviteter og arrangementer som skjer på Vestlandet i løpet av en uke i september. Det skal være en arena for å lære mer om entreprenørskap og forretningsutvikling. OPP skjer i tett samarbeid med partnere fra næringslivet og innovasjonsmiljøene i regionen. Innovasjonsuken OPP 2020 gjennomføres i samarbeid med Innovasjon Norge - Vestland, VIS - Vestlandets Innovasjonsselskap, Vestland fylkeskommune, Bergen kommune, Impact Hub Bergen, Bergen.Works, STARTUPLAB Sparebanken Vest, DNB og Nordea. OPP vil bli tilpasset myndighetenes gjeldende retningslinjer, og vil dermed være en kombinasjon av digital løsning og arrangementer med tilpasset antall deltagere.

Ta kontakt om dere ønsker å bidra: csu@visinnovasjon.no