Tilbake til aktuelt

Vestlandet i internasjonal toppklasse

Hilde Indresøvde er medlem i styringsgruppen til Innovasjonsuken OPP, leder for start og skalering i VIS - Vestlandets Innovasjonsselskap og prosjektleder for Inunet. I vår sommerserie spør vi hva folk bør OPPdage, OPPleve og OPPnå på Vestlandet. Her får du Indresøvde sine anbefalinger.

1. Hva bør folk oppleve på Vestlandet?

Vestlandet byr på natur, fjell og fjord, men har også en pulserende by og levende lokalsamfunn med et kraftfullt næringsliv. Vestlandet er internasjonalt i toppklassen på flere områder.

2. Hva anbefaler du verden/Norge at skal oppdage på Vestlandet?

Jeg slår et slag for folket som bor her i vest. Vestlendinger er ofte uredde, visjonære, energiske, åpne og med en unik stå på vilje. Vi tiltrekker oss kompetanse fra hele verden som bidrar til utvikling og mangfold.

3. Hva synes du Vestlandet skal OPPnå?

Vi skal ha økt samhandling med fokus på en bærekraftig verdiskaping. Vestlandet skal evne å samhandle nasjonalt og internasjonalt, nå gjerne på nye måter. Derfor må nye, felles verktøy drøftes og utvikles.

Om Innovasjonsuken OPP 2020:

Innovasjonsuken OPP er en innovasjonsfestival for aktører med kunnskap, kompetanse eller erfaring innen innovasjon og entreprenørskap. Vi skal være en plattform hvor vi presenterer alle aktiviteter og arrangementer som skjer på Vestlandet i løpet av en uke i september. Det skal være en arena for å lære mer om entreprenørskap og forretningsutvikling. OPP skjer i tett samarbeid med partnere fra næringslivet og innovasjonsmiljøene i regionen. Innovasjonsuken OPP 2020 gjennomføres i samarbeid med Innovasjon Norge - Vestland, VIS - Vestlandets Innovasjonsselskap, Vestland fylkeskommune, Bergen kommune, Impact Hub Bergen, Bergen.Works, STARTUPLAB Sparebanken Vest, DNB og Nordea. OPP vil bli tilpasset myndighetenes gjeldende retningslinjer, og vil dermed være en kombinasjon av digital løsning og arrangementer med tilpasset antall deltagere.

Ta kontakt om dere ønsker å bidra: csu@visinnovasjon.no