Tilbake til aktuelt

Vestlandets idedugnad

Akademia, næringsliv, økosystemet, investorer og innovasjonsmiljøet på vestlandet samarbeidet om å utarbeide ideer for årets innovasjonsfestival som skal avholdes 13.-19.september. Har du tips til inspirerende foredragsholdere, viktige tema og spennende innovasjonshistorier fra vestlandet?

Viktig samarbeidsplattform

Tidligere arrangører og støttespillere var invitert til kick off og idemyldring for bidra med ideer til Innovasjonsuken OPP 2021.

- Innovasjonsuken OPP er en viktig samarbeidsplattform for innovasjon og entreprenørskap på vestlandet. Den er bygget opp basert på dugnad og engasjement blant annet fra næringsliv, ulike innovasjonsmiljøer, investorer, studenter og forskningsmiljøer. Det var inspirerende å få invitert til en idedugnad for å få gode diskusjoner og ideer til årets innovasjonsfestival, sier Rolf Sørland fra Innovasjon Norge Vestland som er årets styringsgruppeleder.

Foredrag, tema og gode vestlandscaser

I workshopen deltok 42 personer som representerte alt fra klynger, næringshager, kunnskapsparker, studentorganisasjoner, næringslivsaktører, akademia, vitensenter og ulike bransjeorganisasjoner. De kom med innspill på følgende:

 • TEMA:
 • Hvilke tema har du lyst til å høre/lære mer om?
 • Hva er det viktig at OPP fokuserer på?
 • FOREDRAGSHOLDERE:
 • Hvem står på ønskelisten når vi skal booke foredragsholdere?
 • Hvem er viktige stemmer innen valgt tema?
 • CASE & HISTORIER:
 • Hvilke gode caser og historier fra vestlandet bør flere få høre om?
 • Hvilke internasjonale suksesser fra regionen bør bli bedre kjent?
 • ARRANGØR:
 • Hva ønsker/kan du bidra til årets OPP?

Mobilisering av hele vestlandet

- Vi ønsker å mobilisere hele vestlandet slik at vi får løftet opp viktige satsinger, spennende vestlandscaser og får skapt relevante møteplasser. Under idedugnaden fikk vi gode innspill og ideer. Det var virkelig inspirende å se at vi fikk laget nye koblinger, deltagerne kom med oppfordringer om å bli invitert til å bidra med fagkompetanse og tilstedeværelse og flere ønsket å arbeide med næringslivets utfordringer. Det blir spennede å følge arbeidet videre og konkretisere flere av forslagene, sier festivalsjefen, Christina Sundli-Härdig og oppfordrer om å ta kontakt om man ønsker å bidra til årets innovasjonsfestival.

Styringsgruppen møttes på spisestedet til BRGN som er tidligere vinner av Etablererprisen fra Bergen kommune

Oppsummering med styringsgruppen

Styringsgruppen hadde oppsummeringsmøte i etterkant. Her er noen av eksemplene på noen av oppfordringene som ble gitt:

- Studentorganisasjonen, Start Bergen utfordret næringslivet om å ta kontakt om de hadde utfordringer/caser de kunne løse under Bergen Brainstorm.

Salgs- og reklameforeningen vil gjerne arrangere relevante fagsamlinger innen salg- og markedsføring flere steder i regionen vår. Gjerne tilpasset gründerselskaper.

Ungt Entrenørskap Vestland har gode erfaringer med å arrangere innovasjonscamper for elever og studenter med problemstillinger fra næringslivet, og utfordret næringslivet til å bidra med problemstillinger og samarbeid.

- Vitensenteret, VilVite åpner Innovasjonstorget under Innovasjonsuken OPP og ville gjerne ha samarbeid om å arrangere noe i nyåpnet utstilling.

- Helse Førde og Alrek helseklynge ønsket blant annet å lage relevante fagsamlinger og arrangementer for å synliggjøre viktige helsesatsinger i regionen

- Miljøet rundt Solheimsviken og Marineholmen ønsket å arrangere ulike møteplasser under konseptet “OPPlev Innovasjonsdistriktet”.

- VIS, UIB, Bergen kommune og GCE Ocean Technologi er blant noen av dem som arrangere havkonferansen, THE OCEAN under OPP.


Har du flere ideer eller ønsker å bidra send melding til: csu@visinnovasjon.no