Tilbake til aktuelt

VIS hjelper deg som skaper fremtidens løsninger

VIS bidrar til at samfunnsutfordringer løses effektivt, og at kunnskap og ideer kommer raskt til nytte. Forskere, gründere og etablert næringsliv kommer til VIS med utfordringer og ideer som vi videreutvikler sammen. I løpet av Innovasjonsuken OPP får man se noe av dette viktige arbeidet.

Viktig arena for å vise frem den ledende regionen innen nyskaping og innovasjon

- VIS er stolt støttespiller for innovasjonsuken OPP og vi gleder oss til å vise frem hvordan nyskaping bidrar til stor verdiskaping for regionen vår. Vi opplever rekordstor pågang fra forskere og gründere med gode og innovative ideer, og Innovasjonsuken OPP er en gylden anledning til å løfte frem disse og inspirere andre til å tenke nytt og innovativt. Vi i VIS mener det er svært viktig for regionen at forskningsinstitusjoner, næringsliv, myndigheter, investorer og gründere møtes og samhandler. Innovasjonsuke OPP er en arena som vil bidra til dette. Vi mener at regionen er unikt posisjonert til å bli den ledende regionen innen nyskaping og innovasjon – sammen må vi etablere konkurransefortrinn for regionen, forteller Anders Haugland i VIS, som i en årrekke har engasjerte seg og bidratt med ulike arrangementer under Innovasjonsuken OPP.

Hva er VIS?

VIS bidrar til at samfunnsutfordringer løses effektivt, og at kunnskap og ideer kommer raskt til nytte. Forskere, gründere og etablert næringsliv kommer til VIS med utfordringer og ideer som vi videreutvikler sammen.

VIS eies av Universitetet i Bergen, Helse Bergen, Havforskningsinstituttet, Siva, Høgskulen på Vestlandet og NHH Norges Handelshøyskole. I tillegg har vi en rekke forskningspartnere. Til sammen har institusjonene 4000 forskningsårsverk og en forskningsbase på 5 milliarder kroner. Forskere, vitenskapelig ansatte og studenter fra disse institusjonene gir VIS over 100 innovative ideer hvert år – fra et bredt spekter av spennende fagområder.

Hva kan VIS tilby?

VIS tilbyr også en rekke oppstarts- og vekstprogrammer for gründere. 140 oppstartsbedrifter bruker i dag våre ulike tjenester og får samtidig tilgang til møteplasser, et stort nettverk og et helt unikt fellesskap med andre gründere som ønsker å lykkes. VIS er lokalisert på Marineholmen og i Media City Bergen.

Hvilke arrangementer bidrar VIS på under Innovasjonsuken OPP?

VIS har en rekke arrangementer under Innovasjonsuken OPP. Noen er fremdeles under planlegging. Mandag blir det omvisning og aktiviteter på Marineholmen hvor besøkende kan bli bedre kjent med innovasjonsmiljøet på Marineholmen under “OPPlev Innovasjonsdistriktet. Samme dag arrangerer de “Fremtiden møter nåtiden”, tirsdag arrangerer de i samarbeid med flere andre aktører “THE OCEAN” hvor man skal finne løsninger på utfordringer og mulighetsrom knyttet til havet, torsdag arrangerer de i samarbeid med StartupLab, MeetCorporates som er et arrangement for å få gode koblinger mellom oppstartsselskaper og etablert næringsliv. Uken avsluttes med BergenBrainstorm som flytter inn til VIS for å gjennomføre årets arrangement.