Bergen Brainstorm 2019

Bergen Brainstorm er et arrangement som skal mobilisere flest mulige studenter til å bli oppmerksomme på hva innovasjon og entreprenøskap egentlig innebærer., samt hvor lav terskel for å komme opp med en ny idé faktisk er. Prosjektet går over to dager, hvor studentene blir presentert for forskjellige problemstillger/case som de tverrfaglige grupper skal finne en kreativ og kanskje også innovativ løsning på.

Bakgrunn

Start Bergen jobber mot å skape et tankesett blant studenter, slik at flere ser viktigheten av innovasjon og nyskapning, og hvordan dette kan bidra til en bærekraftig vekst og utvikling.


Gjennom Bergen Brainstorm ønsker vi å skape en arena som kan inspirere til innovasjon og entreprenørksap. Det gir studenter mulighet til å bygge et nettverk blant medstudenter med liknende inetresse samt møte med næringsliveet og kanskje også potensielle arbeidsgivere.

Idé og formål

Bergen Brainstorm skal være Bergens beste studentarrangement for kreativitet, idémyldring, entreprenørskap og nytenkning. Vi ønsker å inspirere til nytenkning slik at nye, friske ideer blant studenter blir en realitet, og vi skal vise at studenter er en av de viktigste ressursene vi har. I Bergensregionen eksisterer det per i dag flere innovasjonsrettede arrangementer, men Bergen Brainstorm skiller seg ut da dette setter studentene og deres kunnskap, tanker og idéer i fokus.

Bergen Brainstorm kan også sees på som et forstadium til det eksisterende arrangementet Venture Cup, som er en forretningsplankonkurranse hvor selve idéen står i fokus og kan bli videre utviklet.


Bergen Brainstorm 2019
Lørdag 21. September
10:00 - 00:00
Legg til i kalender Del på facebook

 

Kalender

Hold deg OPPdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Tusen takk for din registrering!
Fyll ut alle feltene.