Brukermedvirkning i innovasjon og helseforskning

Brukermedvirkning i innovasjon og helseforskning

Det stilles stadig høyere krav til brukermedvirkning i helseforskning og innovasjon. Hvordan kan dette gjøres og hva skal til for å lykkes?
Takk til alle som bidro på arrangementet.
Tilbakemeldingene har vært gode og vi er veldig fornøyd med dagen.

• BTO har publisert bilder og sak fra dagen som dere kan finne
her.
• Presentasjonene fra dagen her.
• Streaming tilgjengelig her.

Brukermedvirkning er et nytt felt i Norge og det settes mer krav til involvering av brukere i forskning og innovasjon. Vi vil vise dere eksempel på et case der først og fremst pasienter og pårørende, men også helsepersonell og industri var førende for utformingen av prosjektet. Det handler om kliniske studier, utprøvende behandling, et behandlingstilbud som dessverre viser seg å være nesten ukjent for det norske folk.

Den 17. september vil dere få møte pasient- og brukerorganisasjoner, motiverte personer,pasienter og industri, samt ledende nasjonale og internasjonale forskere som deler sineerfaringer og nytten av brukermedvirkning.

Vi inviterer friske, pasienter, pårørende, pasient- og brukerorganisasjoner, helsepersonell,forskere og industri til seminar i den nye storstuen i Bergen, Media City.Velkommen!

Program

Møteleder Marion Solheim, Seniorrådgiver, Det medisinske fakultet, UiB.


10:30 – 11:00 Registrering og mingling

11:00 «Velkommen», Marion Solheim, Seniorrådgiver, Det medisinske fakultet, UiB.

11:05 "Brukermedvirkning i helseforskning- og innovasjon på sykehuset", Marthe Hammer, Leder fagsenter for Innovasjon, Forsknings- og utviklingsavdelingen, Haukeland universitetssjukehus.

11:10«Erfaring og forventninger med pasientinvolvering i klinisk behandling», Charalampos (Haris) Tzoulis, Forsker & Nevrolig, Haukeland universitetssjukehus.

11:20 «Why and how user involvement strengthens and improves research and innovation?», Simon Denegri, National Director for Patients, Carers and the Public, National Institute for Health Research (NIHR) UK.

12:00 – 12:30 LUNSJ

12:30 Presentasjon av case «Brukerperspektivet i kliniske studier», Anne Karine A. Monsen (Bergen Kommune), Ane Grønsberg (Kavli), Anette Mørch (DNB Markets), Christine Hagen (Tryg), Eirill Wiik (Uniform) og Tone Skår (BTO). Kommentar ved Monica Hannestad (Design Region Bergen) og Kari Øritsland (BTO).

12:55 «Hvorfor er kliniske studier og brukermedvirkning så viktig når "vi sammen skaper håp?"», Gina Barstad, rådgiver, Kreftforeningen.

13:05 «Brukermedvirkning for å få på plass kliniske studier på ALS som behandlingstilbud i Norge», Lise Stousland, nestleder, Stiftelsen ALS Norsk Støttegruppe.

13:15 – 13:30 PAUSE

13:30 «De livsviktige kliniske studiene: Norske pasienter og kreftselskaper trenger hverandre», Jónas Einarsson, administrerende direktør, Radforsk.

13:40«Viktigheten av kliniske studier og brukermedvirkning sett fra industrien», Katrine Bryne, Seniorrådgiver, Legemiddelindustrien (LMI).

13:50 «Det er brukerens behov som skal styre innovasjonsprosessen», Bjørn Klem, General Manager, Oslo Cancer Cluster Incubator.

14:00 – 14:15 PAUSE

14:15«Betydningen av brukermedvirkning i helseprosjekter», Merete Rørvik, InnoMed/Sintef

14:25 «Veien videre – hva er mulig?»,
Gründerbedrifter presenterer deres løsning som følge av brukermedvirkning; "Soundio" ved Erlend Hausken, "Adiona" ved Peter Skaugvold-Olsen, "ViMo - et digitalt læringssystem" fra Helse Fonna, Åsta Lindemann (Haltenbanken) og "Motitech" ved Roald Kvam.

15:00 Slutt.Etterfølgende lukket workshop fra kl 15:30 – 17:30. Egen påmelding finner du her:
Førstemann til mølla! Begrensede plasser.

Påmelding
Arrangement

Hold deg OPPdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Tusen takk for din registrering!
Fyll ut alle feltene.