Digitalisering og omstilling - hva skal til for å lykkes?

Digitalisering og omstilling - hva skal til for å lykkes?

NORCE og kvinnenettverket Vest Ut og Fram inviterer alle til et seminar med fokus på digitalisering og omstilling. Hva skal til for å lykkes? Hvordan kobles dette med bærekraft? Vi har innlegg etterfulgt av en kort debatt.Program"Digitalisering, økosystemer og økt bærekraft?", Katja Maria Hydle, Forskningsleder NORCE Samfunn

"Hvorfor sliter industrien med å ta ut potensialet av digitaliseringen?", Kjetil Torvanger, leder for digitalisering, Deloitte

"Digitalisering og forretningsmodellering", Linn Cecilie Moholt, leder for gjenvinningstjenester, BIR

"Bedre beslutninger ved bruk av maskinlæring", Kjartan Aarbø, prosjektleder BKK Varme


Om Vest Ut og Fram:

Vest Ut og Fram er et prosjekt som tar utgangspunkt i å sette sammen et nettverk på 20 kvinner fra både industri og forskningsmiljøer på Vestlandet. Målet er flere forskningsprosjekt i industrien med kvinnelige prosjektledere.

Vestlandets største verdiskapning skjer innenfor de tradisjonelt mannsdominerte næringene ikke-fornybar energi, maritim og marin sektor. Bedriftene fra disse sektorene ser også muligheter for nye vekstområder innenfor fornybar energi. Vi ønsker derfor å sette inn en særlig innsats for å styrke kvinneandelen i forskningsprosjekt innenfor energi, maritim og marin sektor. En av utfordringene for forskningsbasert innovasjon er å få til et godt samarbeid mellom små- og mellomstore bedrifter (SMBer) og akademia. I nettverket vil kvinnelige aktører fra akademia, inkludert studenter, møte kvinnelige aktører fra SMBer, for å få forskningen ut i praksis og den praktiske hverdagen inn i forskningen. Gjennom tette klyngesamarbeid har prosjektet partnere representert langs hele norskekysten og på det internasjonale markedet.

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og er blitt til gjennom et samarbeid mellom NORCE, VIS Innovasjon, Høgskulen på Vestlandet og NCE Seafood Innovation Cluster.

Se Kalender

Hold deg OPPdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Tusen takk for din registrering!
Fyll ut alle feltene.