Impact Challenge: 'De vi ikke når' - Barn og unge med psykiske vansker og rusutfordringer

Impact Challenge: 'De vi ikke når' - Barn og unge med psykiske vansker og rusutfordringer

Velkommen til Fase 1 av Impact Challenge programmet: Innsikt ! Gjennom tre dypdykk vil vi møte brukere, hjelpere, pårørende, frivillige og ledere som gir ulike perspektiver på barrierer som gjør at ikke alle får hjelpen de trenger i tide. Formålet med hvert dypdykk er å gi en dypere innsikt i ulike problemstillinger knyttet til psykisk helse og kartlegge utfordringer og floker vi må løse i fellesskap.  I årets program fokuserer vi på Psykisk helse under tittelen ´De vi ikke når`. Hva gjør vi med de vi ikke når? Hvordan kan vi hjelpe mennesker som ikke selv oppsøker hjelp?  I vårt tredje dypdykk fokuserer vi på barn og unge med psykiske vansker og rusutfordringer og du får ulike perspektiver på barrierer som gjør at ikke alle får hjelpen de trenger i tide. I dette dypdykket fokuserer vi på barn og unge med psykiske utfordringer og rus utfordringer.  Arrangementet er gratis, åpent for alle og vil bli streamet.  Du får møte:  Ingebjørg Blindheim, gründer av Psyktærlig  To proffer fra Forandringsfabrikken  Alette Hilton Knudsen, Direktør Etat for barn og familie, Bergen kommune  Andreas Heldal, Sosionom, Fagleder for miljøterapi, Akt kompetanse  Andrine Bruland, Psykolog, Leder multisystemisk terapi (MST), Bufetat  Hege Tønnesen, Overlege, avdeling for rusmedisin, Haukeland Universitetssykehus  Arrangementet er del av Impact Challenge, et gratis innovasjonsprogram med mål om å generere nye, realiserbare løsninger på presserende samfunnsutfordringer. Med innovasjonsmetodikk, forretningsutvikling og designtenkning som verktøy arbeider vi frem nye løsninger i samarbeid med dem som kjenner utfordringene aller best.  Registrer deg her og du vil få en link fra Impact Hub Bergen før arrangementet: http://impactchallenge.no/innsikt2020 


Impact Challenge: 'De vi ikke når' - Barn og unge med psykiske vansker og rusutfordringer
Onsdag 16. September
18:00 - 20:00
Pris
Gratis
Legg til i kalender Del på facebook

Arrangement

Hold deg OPPdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Tusen takk for din registrering!
Fyll ut alle feltene.