Jusskontakt - gratis juridisk rådgivning til gründerbedrifter

Jusskontakt - gratis juridisk rådgivning til gründerbedrifter

Velkommen til informasjonsmøte om Jusskontakt! Dette er et studentinitiativ for å hjelpe gründerbedrifter med juridiske spørsmål. Vi setter bedriften deres i kontakt med engasjerte, og nøye utvalgte, jusstudenter som vil hjelpe dere med problemstillinger som de har erfaring med gjennom studiet. Studentene vil også få jevnlig kurs og generell veiledning av vår samarbeidsparter, advokatfirmaet Sands.Jusskontakt kan bidra med:- Innhente fakta, sortere fakta og finne frem til hva som er de juridiske problemstillingene i dette.- Løse juridiske problemstillinger som studentene har fått innsikt og kunnskap om gjennom studiet, slik som:o Å bidra ved avtaletolkning, kontraktinngåelse og kontraktbruddo Pengekravrettslige problemstillinger slik som inkassoregler, hvem som skylder hvem penger osv.o Forvaltningsrettslige problemstillinger, slik som krav på innsyn, klage på enkeltvedtak og saksbehandlingsregler i forvaltningeno ErstatningsspørsmålStudentene kan alltid innhente informasjon og relevante rettslige dokumenter (lovtolkning, forarbeider, rettspraksis og juridisk teori) uavhengig av typen spørsmål, men vil henvise bedriften videre til advokat der studentenes kunnskap er for begrenset til å kunne gi et faglig tilstrekkelig veiledning.Dere vil i så fall få tildelt to faste jusstudenter som skal følge deres bedrift ut kalenderåret(med mulighet for forlengelse)Vi ser etter bedrifter som er samarbeidsvillige og som ønsker å delta i et prosjekt med jusstudenter som har særlig interesse for gründervirksomhet. Studentene vil følges opp av et advokatfirma. Vi presiserer likevel at dette er et studentinitiativ, og at alle råd kun er veiledende.På møtet vil vi svare på spørsmål om ordningen, og ta imot kontaktinformasjon fra interesserte bedrifter.


Påmelding
Se Kalender

Hold deg OPPdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Tusen takk for din registrering!
Fyll ut alle feltene.