Leverandørkjeden – Din viktigste kilde til innovasjon

Leverandørkjeden – Din viktigste kilde til innovasjon

Leverandørene dine blir mer innovative, effektive og miljøriktige dersom de blir utsatt for høyere forventinger. Hvordan går man fram for å definere muligheter, skaffe seg innsikt, generere strategiske ideer og sette dem ut i livet?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inventura er ledende på å utvikle og forbedre innkjøpsdrevne verdikjeder. Vi leverer strategisk, operasjonell og regulatorisk rådgivning til kunder i alle bransjer både i privat og offentlig sektor.

Inventura har 80 konsulenter i et høykompetent, tverrfaglig miljø. Vi er økonomer, jurister, ingeniører, samfunnsvitere, naturvitere og IT-spesialister.

Vi er de operative strategene, som er i stand til å utvikle strategiske tanker og planer, omgjøre dem til konkrete tiltak – og gjennomføre dem.


Agenda:

09:30-09:45 Mingling og lett servering

09:45 - 10:15 Presentasjon "Leverandørkjeden – Din viktigste kilde til innovasjon"

10:15-10:30 Mingling og avslutning


Påmelding
Se Kalender

Hold deg OPPdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Tusen takk for din registrering!
Fyll ut alle feltene.