Morgenworkshop og tenketank om sirkulærøkonomi

Morgenworkshop og tenketank om sirkulærøkonomi

Velkommen til en morgen med viktige diskusjoner


Om 9R rammeverket og denne workshoppen

9R rammeverket er et (av flere) rammeverk for å bevege oss mot en sirkulær økonomi. I denne workshoppen utforsker vi rammeverkets muligheter i arbeidet med sirkulær innovasjon. 

Vi deler oss i grupper og arbeider med noen lokale case i lys av rammeverket og sammen evaluerer vi om dette kan være en god måte å jobbe med sirkulær strategi i virksomheter. Vår foreløpige test og hypotese er at dette virker lovende.

Dette er ikke en workshop der vi lærer dere, men der vi lærer hverandre. Vi håper kloke og engasjerte hoder kommer.


Program

08.15 - 08.30 Hei og kaffe

08.30 - 08.50 Rammeverk for sirkulærøkonomi og 9R

08.50 - 09.00 Dagens case og arbeidsform blir presentert

09.00 - 10.30 Steg for steg gjennom 9R

Vi jobber oss gjennom hvert steg med ulike filtre:

- Produkter, tjenester.

- Brukerbehov hos alle aktører.

- Digital og fysisk infrastruktur.

- Politikk og reguleringer.

Vi evaluerer, diskuterer, prioriterer og definerer neste steg.

10-30 videre til neste OPP-arrangement.Fasilitatorer

Hanne Wetland i Netlife Bergen hanne.wetland@netlife.com

Claus Gladyszak i Innovasjon Norge claus.gladyszak@innovasjonnorge.no

Torunn Totland Stangervåg i Innovasjon Norge Torunn.stangervag@innovasjonnorge.no


Påmelding
Se Kalender

Hold deg OPPdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Tusen takk for din registrering!
Fyll ut alle feltene.