OPPkvikker - faglig frokostmøte med Høgskulen på Vestlandet

OPPkvikker - faglig frokostmøte med Høgskulen på Vestlandet

OPPkvikker - faglig frokostmøte med Høgskulen på Vestlandet


Innovasjonsuken OPP vil sammen med akademia gi faglige oppkvikkere gjennom innovasjonsuken. Denne dagen er det Høyskolen på Vestlandet som invitere til digitalt frokostmøte. 

Tittel: Vestlandet i verden – i en ansvarlig innovasjon- og regional utviklingssammenheng

Høgskulen på Vestlandet har etablert et nytt doktorgradsprogram i ansvarlig innovasjon og regionalutvikling. Programmet fokuserer på innovasjon i et anvendt profesjons- og forskningsperspektiv og skal bidra til utdanning av kandidater som både har en teoretisk og en praktisk forståelse for ansvarlig innovasjon. Forskningsmiljøet tilknyttet programmet representerer en bred forståelse av innovasjon og ambisjonen er å få fram ny kunnskap om hvordan innovasjoner best kan balanserer økonomiske, miljømessige og fordelingsmessige utfordringer i ulike regionale kontekster. Programmet er et utrykk for at innovasjon er definert som et interaktivt fenomen – og at Høgskolen har tatt dette inn over seg – gjennom å utvikle et utdanningsprogram som har det som utgangspunkt – RESINNREG svarer på det gjennom et tverrfaglig program og en kursportefølje som tilrettelegger for at teoretisk og praktisk kunnskap om innovasjon kombineres med sikte på ansvarlig innovasjon og regional utvikling.


Med utgangspunkt i innsikt om hvordan innovasjonsprosesser utspiller seg legger programmet til rette for anvendt innovasjonsforskning, og for at høgskolen og profesjonsutdanningene fyller sin rolle som regional utviklingsaktør i innovasjonssammenheng. For å illustrere dette har programutvalgsleder for PHD-programmet, professor Arnt Fløysand, invitert en stipendiat PHD-student Nora Geirsdotter Bækkelund, en nylig uteksaminert doktorgradskandidat fra PHD-programmet Dr. Svein Gunnar Sjøtun og professor Dhayalan Velauthapillai, som gjennom et av sine forskningsprosjekt er bidrar på PHD-programmet, til studio.

Bidragsytere fra HVL:

Arnt Fløysand, Professor / Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling

Svein Gunnar Sjøtun / Innovasjonsrådgiver ved HVL med studententreprenørskapssatsingen "HVL Skape"

Nora Geirsdotter Bækkelund stipendiat ved Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling

Professor Dhayalan Velauthapillai, PhD, Head, Advanced Nanomaterials for Clean Energy and Health Applications (www.anceha.no), Faculty of Engineering and Science


Beskrivelse: TBA


Påmelding
Arrangement

Hold deg OPPdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Tusen takk for din registrering!
Fyll ut alle feltene.