OPPkvikker - faglig frokostmøte med Universitetet i Bergen

OPPkvikker - faglig frokostmøte med Universitetet i Bergen

Innovasjonsuken OPP vil sammen med akademia gi faglige oppkvikkere gjennom innovasjonsuken. Denne dagen er det UIB som invitere til digitalt. frokostmøte. Vi. oppfordrer dere til å samles i mindre grupper på arbeidsplasser eller på skoler for å sammen få faglig påfyll. Vi sees på nett.


Tittel: Når systemet kollapser må system-tenkerne innovere – for å innovere


Beskrivelse: Ved UiB jobber man tverrfaglig for å løse problemstillinger innenfor Universitetets satsningsområder: Marin Forskning, Globale Samfunnsutfordringer og Klima & Energi omstilling. Dette er komplekse problemer som oppstår i komplekse systemer – løsninger krever systemforståelse, kreativitet og innovasjon. Gruppen for System Dynamikk ved UiB har nettopp slike utfordringer som sitt kjerneområde. Sammen med forskere fra andre fagfelt er de engasjert i en rekke tverrfaglige initiativer - system dynamikk er en metode som gjør det mulig for eksperter med ulik spisskompetanse å jobbe sammen og forstå hverandre. Når man jobber sammen på tvers av siloer er man også langt mer innovative. Men hva gjør man når Covid-19 stenger grenser og møterom? Og kan vi lære noe av pandemi krisen og rakettdigitaliseringen som gjør oss enda bedre – også etter normaliseringen en dag kommer?


Få med deg en OppKvikker med denne tverrfaglige gjengen fra UiB!


Deltagere: 


Birgit Kopainsky (Professor System Dynamikk og President for System Dynamics Society),


Hiwa Målen (Senterleder DIGSCORE og Molekylærbiolog)


Ingunn Johanne Ness (Seniorforsker ved Slate og Klyngeleder Kreativitet, læring og teknologi


Lars-Kristian Lunde Trellevik (PhD Stipendiat System Dynamikk og undervannspirat),

Påmelding
Arrangement

Hold deg OPPdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Tusen takk for din registrering!
Fyll ut alle feltene.