Temamøte om rekruttering

Mangfald skapar lønsemd og aukar kreativitet, men korleis skape mangfald?

Rekruttering av kompetanse er sentralt for verksemder i regionen, men mobiliserer vi talent frå heile folket? Kvifor ligg kvinneandelen blant søkjarane til IT- og ingeniørfaga i fylket langt under det nasjonale gjennomsnittet? Korleis møte utfordringar vi har regionen med rekruttere til teknologiutdanning og -yrke?

Vi inviterer til møte for å skape diskusjon kring utfordringar og forslag til løysingar.

Påmelding
Se Kalender

Hold deg OPPdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Tusen takk for din registrering!
Fyll ut alle feltene.