Tilbake til program

mandag 18.09 kl. 10:00 - 14:00

Åpningsarrangement - InnovasjonsukenOPP

Få OPP TEMPO med innovasjon gjennom godt samarbeid!

Bærekraft er målet og innovasjon er et sentralt virkemiddel for å nå det. Tiden vi går inn i vil være preget av omstilling. Dette gir oss nye muligheter, forretningsmodeller og verdikjeder. Men, problemstillingene vi står overfor er komplekse og krever samarbeid på tvers av faglige siloer og verdikjeder. På hvilke områder bør og kan en samarbeide? Hva kan vi lære av de andre som har gått foran og som har lykkes?

Under åpningsarrangementet får du høre mer om:
- Å Energi forteller hvorfor konsernet satser på innovasjon og hvordan de praktisk går frem for å øke innovasjonskraften

- Vi får konkrete eksempler fra Grønn Region Vestland, Hardanger Hydrogen Hub og et grønn plattform prosjekt for undervannslagring av hydrogen.

- Eviny deler erfaringer fra et stort PILOT-E prosjekt. Sammen med partnere skal vi teste om el-billadere, batterier, fergeladetårn og energiløsninger i bygg kan brukes til å øke fleksibiliteten i kraftsystemet.

- Det blir paneldebatt rundt tema som hvorfor samarbeid er viktig fra et corporate perspektiv, hvilke utfordringer opplever man i corporate/corporate eller corporate/start-up samarbeid og hvordan skal viskape et større økosystem på Vestlandet.

- Gjensidige og Sensar Marine forteller om viktigheten av innovasjon for å bygge fremtidens forsikringsselskap, hvordan de bruker innovasjon som middel til vekst og deler erfaringer med hvordan lykkes med innovasjonspartnerskap.


- Hvordan kan oppstartsselskapet samarbeide smart med etablerte selskap for å ekspandere i utlandet? Få noen av svarene når 7Analytics og StormGeo møtes på scenen for å dele erfaringer fra sitt samarbeid i USA.

- Slingshot har nå gjennomført 6 kohorter hvor scale-ups har jobbet med vekstplaner alene og sammen. Hvilke læringer har man så langt fra Slingshot? Hvordan jobbet man i den siste kohorten rundt helse og hvilke resultater ble skapt?

- Hva skal til for å lykkes med samarbeid mellom oppstartsselskaper og etablerte virksomheter? Gjennom klimaprogrammet 2030 har Startuplab aktivt koblet gründere med klima hodepiner hos det etablerte næringslivet. Hva kjennetegner suksesshistoriene og hva kan en gjøre for å øke sannsynligheten for å lykkes sammen?

Dagen avsluttes med utdeling av pris til Vestlandets Beste Idé
Det blir gode pauser underveis i programmet, en liten matbit og ikke minst - god stemning!

Konferansier: Andre Gill (PwC)

Bidragsytere:

Andrea Amundsen (Å Energi), Ingrid Lofsnes (Å Energi), Heidi Synnøve Gaustad (Innovasjon Norge), Torunn Totland Stangervåg (Innovasjon Norge), Gry Langbakk (Innovasjon Norge), Ingvald Torblå (Odda Technologies), Remi Andre Breivik (Director Service LoF Projects Subsea Services), Kristin Flornes (Eviny), Louise Sondrup (Eviny), Bård Støm (Clara Venture Labds), Erlend Waaler (Startup Lab), Christina Gytre (PwC), Simen Aasen Engebretsen (Gjensidige), Paal Kaperdal (Sensar Marine), Ingvild Kjørrefjord (StormGeo), Jonas Torland (7Analytics), Susanne Håvardstun (PwC), Peder Heggdal (PwC), Kristian Brun Torgersen (Slingshot), Torleif Markussen Lunde (Eitri) og Erlend Waaler (Startuplab)

Velkommen til InnovasjonsukenOPP!

Praktisk info

Tid

mandag 18.09 kl. 10:00 - 14:00

Sted

Type arrangement

Seminar

Pris

Gratis