Tilbake til program

lørdag 18.09 kl. 08:00 - 21:00

Bergen Brainstorm

Bergen Brainstorm er en tverrfaglig, todagers case-konkurranse for alle studenter i Bergensområdet hvor årets tema er bærekraft. Selve arrangementet går ut på at tre caseholdere skal presentere sine caser . Deretter skal studentene arbeide med casene, og til slutt "pitche" sine løsninger på problemstillingene. Like mye som Bergen Brainstorm er et inspirerende arrangement, vil det også være et kompetansehevende arrangement. Studentene får testet ut komfortsonen , lære seg å angripe en problemstilling, jobbe sammen i tverrfaglige grupper, bygge nettverk, skrive forretningsplan, som alt vil være relevant for videre studietid og senere arbeidsliv.


Gjennom Bergen Brainstorm ønsker vi å skape en arena som kan inspirere til innovasjon og entreprenørskap. Det gir også studentene mulighet til å bygge opp et nettverk blant medstudenter med liknende interesser samt møte med næringsliv og kanskje også potensielle arbeidsgivere.

Praktisk info

Tid

lørdag 18.09 kl. 08:00 - 21:00

Sted

Type arrangement

Hackathon

Pris

Gratis