Tilbake til program

torsdag 16.09 kl. 15:00 - 16:30

Brukermedvirkning i kliniske studier - hvordan?

Møteleder: Kjell-Morten Myhr, Forskningssenteret Neuro-SysMed, Haukeland universitetssjukehus

17.00 – 17.05 Velkommen. Kjell-Morten Myhr, Neuro-SysMed

17.05 – 17.15 En brukermedvirkers erfaringer. Inger Ljøstad, styremedlem EUPATI Norge

17.15– 17.40 Brukermedvirkning i kliniske studier – hvordan kan det gjøres? Charalampos Tzoulis, Neuro-SysMed

17.40 - 18.20 Hvordan ønsker brukere og brukerorganisasjoner å bli involvert? Paneldebatt.

Gina Barstad, Kreftforeningen

Astrid T. Lunestad, Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI), Oslo universitetssykehus

Gudrun Sofie Østhassel, Brukerrådet ved Neuro-SysMed og MS-forbundet

Jeanette Hoel, Norsk revmatikerforbund

Debattleder: Nina Agnete Grytten Torkildsen, Neuro-SysMed/styret i EUPATI Norge

18.20– 18.30 Oppsummering

Arrangører: Forskningssenteret Neuro-SysMed, Haukeland universitetssjukehus MED.hjelper, Vestlandets Innovasjonsselskap (VIS) EUPATI Norge (The European Patients’ Academy on Therapeutic Innovation) Kreftforeningen

Teknisk arrangør: Hyssingen Produksjonsskole

Praktisk info

Tid

torsdag 16.09 kl. 15:00 - 16:30

Sted

Type arrangement

Seminar

Pris

Gratis

Dagens tema

Kunstig intelligens

Design

Helsetech

Annet