Tilbake til program

onsdag 15.09 kl. 12:00 - 13:00

Horisont Europa; EU-finansiering for startups, SMB og økosystemet for innovasjon

Trenger du finansiering til å pilotere, kommersialisere og skalere en nyskapende og lønnsom løsning med et globalt markedspotensial? EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, tilbyr en rekke finansieringsmuligheter for næringslivet.


1. januar 2021 startet Horisont Europa. Med et anslått budsjett på 95,5 mrd. euro er Horisont Europa verdens største finansierings-program for forskning og innovasjon. Programmets overordnede mål er å øke europeisk konkurransekraft, sikre økonomisk vekst og løse store samfunnsutfordringer i Europa. I tillegg etableres et eget innovasjonsråd (European Innovation Council).Vi tar for oss særlig tre ordninger som er høyst relevante for aktører i Vestland:

EIC Accelerator - les mer her:

Kommisjonens prestisje program for innovative start-ups og SMBer med internasjonale ambisjoner og stort potensial for vekst. Ordningen tilbyr finansiering, 0,5 - 2, 5 millioner euro i tilskudd, samt egenkapitalfinansiering på inntil 15 millioner euro for skalering og vekst. Coaching og andre akseleratortjenester får en i tillegg. Ordningen er åpen for alle bransjer, men innovasjonen må bidra til å løse ett eller flere av FNs bærekraftsmål.

Europeiske økosystemer for innovasjon- les mer her:

Midlene som utlyses skal støtte samarbeid av nye innovasjonsøkosystemer på tvers av fagområder, regioner og nasjoner i Europa. EIE skal dermed bidra til å skape mer koblende, inkluderende og effektive innovasjonsøkosystemer, som igjen skal støtte opp om skaleringen av selskaper og akselerere innovasjon i retning av viktige utfordringer på en ansvarlig måte.

Womentech EU- les mer her:

Ordningen sikter mot kvinnelige gründere av deep tech bedrifter som har en rolle i toppledelsen (CEO,CTO eller tilsvarende). Selskaper kan få tilskudd på €75.000 til aktiviteter som utvikling av forretningsplan og vekststrategi, finne partnere og investorer, markedsavklaring, etc. ​I tillegg til coaching og mentoring fra EIC Business Acceleration Services (BAS), gjennom ‘Women Leadership Programme’ vil deltagere har muligheter til å være med på dedikerte aktiviteter organisert av InvestEU og Enterprise Europe Network (EEN).

Dette webinaret vil være særlig interessant for:

Start-ups, små og mellomstore bedrifter (SMB’er), Kvinnelige Gründere av deep tech bedrifter som har en rolle i toppledelsen (CEO,CTO eller tilsvarende), Oppstarthjelpere og akseleratorer, inkubatorer, innovasjonshuber, TTOer, klynger, bedriftsnettverk osv.

Praktisk info

Tid

onsdag 15.09 kl. 12:00 - 13:00

Sted

Type arrangement

Seminar

Pris

Gratis

Dagens tema

Kapital

Annet