Tilbake til program

onsdag 15.09 kl. 16:00 - 18:00

Impact Challenge 2021 - Mangfoldets Muligheter, Dypdykk 1: Sosial Inkludering

Velkommen til første arrangement i årets Impact Challenge med Social Impact Lab (tidligere Impact Hub Bergen)! Impact Challenge er et innovasjonsprogram i tre faser med mål om å generere nye, realiserbare løsninger på presserende samfunnsutfordringer.

I år er temaet "Mangfoldets Muligheter". Et rettferdig og inkluderende samfunn kjennetegnes gjerne ved hvordan de mest sårbare blir behandlet. Målet må være et samfunn som er bygget på demokratiske prinsipper og som fremmer raushet, toleranse, ytringsfrihet og meningsmangfold. Det skal være plass til alle, og vi skal legge til rette for at alles ressurser blir brukt på en meningsfull og samfunnsnyttig måte.

Programmets første fase består av tre dypdykk med temaene sosial inkludering, inkluderende arbeidsliv og samskapende byer og lokalsamfunn.

Dypdykk 1 - Sosial Inkludering arrangeres digitalt den 15. september, hvor vi har invitert en rekke mennesker med forskjellig tilnærming til de barrierer og utfordringer på feltet som krever handling.


Bidragsytere:

Byråd Katrine Nødtvedt

Kristine Thorsen, EMPO (Kirkens Bymisjon)

Linn-Heidi Lunde, Haukeland Universitetssykehus

Stefano Gardone, Batteriet Vest-Norge

Erwin Rapiz Navarro og Deborah Mukendi, Skeiv Verden Vest

Dora Poni Loro, Bufdir

Praktisk info

Tid

onsdag 15.09 kl. 16:00 - 18:00

Sted

Type arrangement

Seminar

Pris

Gratis

Dagens tema

Annet