Tilbake til program

onsdag 15.09 kl. 06:30 - 07:00

OPPkvikker med HVL - faglig frokostmøte med akademia på Vestlandet

I samarbeid med høyskoler og universitet på vestlandet inviterer vi til OPPkvikker. Hver ukedag under Innovasjonsuken OPP kan du få faglig påfyll fra dem som sikrer oss ung skaperkraft og fremtidens kollegaer.

Høgskulen på Vestlandet (HVL) har gjennom flere år jobbet målrettet med å øke interessen for innovasjon og entreprenørskap blant sine studenter. Målsettingen med dette arbeidet er todelt: (1) å gi studenter verktøy og et mind-set som tillater dem å utvikle seg til endringsagenter i eksisterende næringsliv, (2) å bidra til at flere kan se muligheter og motiveres til å utvikle egne ideer og på sikt etablere vekstkraftige og kunnskapsbaserte arbeidsplasser.

Dette arbeidet ble i 2019 formalisert gjennom opprettelsen av HVL Skape som i dag skal tilby arenaer for kunnskapsformidling og inspirasjon innen innovasjon og entreprenørskap til studenter på hele HVL. En viktig del av arbeidet i HVL Skape er å identifisere studenter med egne ideer som har potensiale til å videreutvikles og realiseres, blant annet gjennom STUD-ENT ordningen til Norges Forskningsråd

Denne morgenen får du bli bedre kjent med de tre studentgrunderprosjektene som vant hver sin million gjennom STUD-ENT ordningen i 2021: AdFectus, MedRetur og CoCreateCareer

Dagens tema: Forskningsrådets STUD-ENT

Innlegg: "Å skape sin egen fremtid"

Konferansier: Marit Eggen, Høgskolelektor og innovasjonsrådgiver

Bidragsytere:

CoCreateCareers – Kathrine Iversen

MedRetur – Elisabeth Tran

Adfectus – Randi-Marie Pedersen

Praktisk info

Tid

onsdag 15.09 kl. 06:30 - 07:00

Sted

Type arrangement

Seminar

Pris

Gratis