Tilbake til program

torsdag 16.09 kl. 12:00 - 14:00

OPPNÅ finansiering – beveger Green Deal pengestrømmen i tidligfase?

Klimaspørsmålet er satt øverst på agendaen og er på alles lepper denne høsten. Taksonomien, Green Deal, Energi-meldingen og sist oljeskatten. Årets tema er med dette:

Bærekraftige investeringer – går kapital i tidligfase til bærekraftige selskaper?

Program:

OM BÆREKRAFT

v/ Tim Genge, EU-rådgiver Innovasjon Norge

TALK SHOW

- Hvordan forholder vi oss til Green Deal – hvor plasserer vi kapital i tidligfase?

Vi får innspill, muligheter og utfordringer fra aktører som har jobbet med bærekraft

Hilde Holdhus, partner Sarsia

Hilde Støle Pettersen, partner Momentum

Roald Brekkhus, Investment manager BKK Spring

FIRE SIDE CHAT - Betydning for innovasjonsmiljøet

Demo Day Vestland, Stine Fiksdal, adm.dir. VIS Innovasjon

Connect Vest, Gøril Selvik, daglig leder Connect Vest

Finance Innovation, Atle Sivertsen, leder Finance Innovation

FIRE SIDE CHAT – «Vestlandets beste idé»

Utdeling av årets "Vestlandets beste idé" ved Margunn Minne, regionsdirektør i Sparebanken Vest og Hilde Indresøvde, leder for start og skalering i VIS.

Vi avslutter det hele med mingling og noe bite i. ettersom det er et arrangement med oppmøte er det «by invitation only», dvs at du må være påmeldt i forkant.

Om OPPnå finansiering

OPPnå finansiering setter fokus på behovet for kapital og investors rolle i utvikling av selskap i både oppstart og vekst. Det skal være en møteplass for i hovedsak investorer, men interessant også for gründere, næring og inkubasjon.

Partnere: Gefyl, BKK Spring, Momentum, Sarsia, Rieber, Sparebanken Vest og First Tuesday

Tema: Bærekraftige investeringer, Green Deal og tidligfase

Praktisk info

Tid

torsdag 16.09 kl. 12:00 - 14:00

Sted

Type arrangement

Seminar

Pris

Gratis

Dagens tema

Kapital