Tilbake til program

mandag 19.09 kl. 11:00 - 15:00

OPPnå suksess med corporate/startup partnerskap: Når David og Goliat vinner sammen

Hvorfor bør store selskaper investere i og teame opp med startups? Og hvordan kan David og Goliat vinne sammen? Hvordan er det mulig å hente inn nesten 1 milliard kroner allerede før man har lansert, og ville det vært mulig med norske investorer? Hva ønsker gründere fra investorer, og visa versa?
Dette er tema for ettermiddagens OPP-konferanse.

De siste årene har stadig flere store norske virksomheter gått aktivt inn i startups - både som investorer, partnere og pådrivere i økosystemet. Globalt ser man at Corporate Venture Capital (CVC) investeringer har femdoblet seg på få år, og at de som etablerer egne investeringsenheter vokser 30% raskere enn de som ikke gjør det.

Men hva er fellesnevnerene for de som lykkes med CVC? Hvordan jobber de fremste norske CVC-miljøene med startups i dag? Og hvordan sikrer man av David og Goliat vinner sammen?

Gled deg til en ettermiddag der vi setter fokuset på hvordan små startups og store etablerte selskaper sammen skaper fremtiden - både gjennom investeringer, partnerskap og samskaping.

Meld deg også på arrangementet før lunch der vi setter søkelyset på innovasjonskraft i det grønne skiftet.

I samarbeid med:


På programmet:

  • Portal One: Med nesten en milliard kroner i lommen fra internasjonale CVCs og ledende VC-fond skal de erobre verden fra HQ i Oslo. Vi treffer gründerbrødrene Kasin som forteller om reisen og strategien for kapital.
  • Eksplosiv vekst i Corporate Venture Capital: PwC sitt Center of Excellence i Tyskland har studert CVC-bransjen tett gjennom mange år, og vi får innsikt i både hva tallene sier og funn rundt hva de som kjennetegner de som er best i klassen. Hvordan kan dere best jobbe med startups?
  • Schibsted Venture: Schibsted Venture er kanskje det CVC-fondet som har lengst og bredest erfaring i startupinvesteringer i Norge. Hvorfor valgte Schibsted å fokusere på startups, og hva har de lært på veien? Hvordan ser de neste 5-10 årene ut?
  • Runway FBU: En verden med store forandringer krever store og nye tanker. Etter å ha satset stort på å bygge Cognite til Norges første unicorn, satser Røkke og Aker systemet nå på gründere gjennom etableringen av et 300 MNOK gründerfond og en tech hub som skal hjelpe gründerne i byggingen av selskaper.
  • Eviny Venture: Eviny Ventures ble etablert i 2017 som en pilot for tidligfaseinvesteringer. Hypotesen var at tettere samarbeid mellom Eviny og oppstartsselskap ville gi store synergier til begge parter. Dette ble bekreftet tidlig – og fondet har siden oppskalert i flere omganger. De kommende årene er ambisjonen å investere 500 MNOK i selskap som skal spille en nøkkelrolle i det fremtidige fornybare samfunnet.
  • GC Rieber Growit: GC Rieber Gruppen er et resultat av 143 års innovasjon og utvikling, men først de senere årene er dette satt i system gjennom innovasjons- og investeringsprosjektet GC Rieber GROWIT. Det er satt av kr 100 mill. til investeringer i første omgang og selskapet har hittil gjort 6 prosjekter i tillegg til en rekke interne aktiviteter. Hvordan kan man kombinere en tradisjonell familieeiet bedriftskultur med økt innovasjonstakt? Hvilke utfordringer oppstår og hvilke resultater har det gitt? Hvilken type av prosjekter er GC Rieber spesielt på utkikk etter?
  • Frydenbø: Frydenbø har ikke noe eget CVC-fond, men har investert i eksterne fond, direkte i bransjerelaterte startups, og spunnet ut idéer i egne selskaper med nye gründerteam. Det finnes mange måter å lykkes i arbeidet med å investere i og teame opp med startups, og vi skal får lære fra Frydenbø sin reise.
  • 20tretti: Å bli klimanøytral innen 2030 er målet, men også en krevende omstilling for etablerte virksomheter. 20tretti ble etablert av Startup Lab for å koble de store etablerte med gründerhoder og startups for å raskt finne gode løsninger på utfordringene som gjør at målene kan nås. Sammen står man sterkere og jobber raskere!
  • Founders Chat: Hva ønsker gründere seg fra investorene sine, og opplever de at investorene er aktive eller passive eiere i dag? Vi snakker med en håndfull ledende gründere om deres erfaringer med å hente inn kapital og hvordan drømmeinvestoren ser ut.
  • Funders Chat: De beste startup´ene kan velge investorer selv. Forskning viser at startups ofte foretrekker ledende private investeringsselskaper, så hvordan kan CVCs styrke sin posisjon? Hvordan bygger man posisjon i startupmiljøene, og hvordan jobber man best med porteføljeselskapene sine?

Praktisk info

Tid

mandag 19.09 kl. 11:00 - 15:00

Sted

Type arrangement

Seminar

Pris

Gratis