Tilbake til program

onsdag 21.09 kl. 12:00 - 14:00

OPPstart av mentorprogram

Ungt Entreprenørskap Vestland arrangerer mentormøte for lærere og rådgivere fra næringslivet for å kickstarte mentorprogrammet for årets ungdombedrifter.

Hva er mentorprosjektet?

Vårt mål med prosjektet er å skape en god struktur på samarbeidet mellom mentorer og ungdomsbedrifter. Dette gjør vi gjennom å rekruttere mentorer, koble dem opp mot skoler og lærere, og dele våre erfaringer rundt hva som skaper et godt samarbeid mellom mentorer og ungdomsbedrifter.

Sammen med lokale partnere rekrutterer Ungt Entreprenørskap frivillige fra lokalt arbeids- og næringsliv som ønsker å stille opp som mentorer for ungdomsbedrifter.

Vi ser at ungdomsbedriftene har svært stor nytte av å ha en mentor som kan følge dem gjennom skoleåret. Styrken ligger i at en mentor fra arbeidslivet kan bidra inn med et annet perspektiv enn lærer og gjerne åpne dører for bedriften ved å dele av sitt nettverk og sin kunnskap om næringslivet.

Ønsker du å bidra som frivilling i møte med ungdommen og dele av din erfaring? https://bit.ly/3dcZwX0

Ta kontakt med Fridtjov Falch Sorø fridtjov.soro@ue.no

Praktisk info

Tid

onsdag 21.09 kl. 12:00 - 14:00

Sted

Type arrangement

Seminar

Pris

Gratis