Tilbake til program

onsdag 20.09 kl. 06:30 - 11:00

Spiseforstyrrelser – den nye folkesykdommen?

Over en million ungdommer har fått med seg Tiktok-serien Toxic om spiseforstyrrelser. Forekomsten av spiseforstyrrelser har hatt en eksplosiv økning de siste årene. Hva gjør vi?

Antall mennesker med en spiseforstyrrelser har økt de siste årene, særlig under og etter pandemien. Så stort har problemet blitt, at både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet kaller det et folkehelseproblem for barn og unge.

Vi viser Tiktok-serien Toxic som en innledning til en tverrfaglig temadag om spiseforstyrrelser. Alle kjenner en med spiseproblematikk. Med utgangspunkt i perspektivet til dem som har erfaringen selv, utforsker vi hvordan vi kan avdekke, imøtekomme og forebygge spiseforstyrrelser. Kan vi finne nye gode løsninger sammen? Her møtes folk fra kommune, sykehus, forskning, utdanning og næringsliv med ulike perspektiver, og vi får presentert mulige nye måter å imøtekomme denne utfordringen på.

Du som deltar på temadagen får kunnskapspåfyll og verktøy som kan gjøre deg bedre på å imøtekomme mennesker som sliter med mat og kropp.

Praktisk info

Tid

onsdag 20.09 kl. 06:30 - 11:00

Sted

Type arrangement

Seminar

Pris

Gratis