Tilbake til program

tirsdag 20.09 kl. 07:00 - 10:00

Start Smart

Oppstarten (og re-starten) av team og grupper er kjempeviktig for hvordan vi jobber sammen videre. Hvordan kan vi sikre at arbeidsgruppene og teamene våre jobber godt sammen og mot felles mål?
Hvordan kan vi legge til rette for at vi har tillit til hverandre og sikrer psykologisk trygghet i gruppen så vi kan hente ut det beste av alle som bidrar?

I denne workshopen svinger vi innom forskningen som ligger bak metodikken og diskuterer hvordan dere kan bruke denne kunnskapen.

Vi introduserer og jobber med et nyutviklet Start Smart-verktøy som skal hjelpe med å tydeliggjøre gruppens og dens individuelle deltakeres:
• ambisjoner og mål
• kompetanse og ressurser
• roller og funksjoner
• arbeidsform

Velkommen!

Praktisk info

Tid

tirsdag 20.09 kl. 07:00 - 10:00

Sted

Type arrangement

Workshop

Pris

Gratis