Tilbake til program

torsdag 21.09 kl. 06:00 - 08:00

Storytelling som strategisk verktøy

Er du en Startup eller gründer som skal innhente kapital eller ønsker du rett og slett å bli bedre til å få gjennomslag for dine ideer og synspunkter?

Da må du bli med på dette frokostmøte om storytelling som strategisk verktøy. Under Innovasjonsuken OPP inviterer vi til høstens første frokostmøte der nettopp dette er tema.

Du vil blant annet få en innføring i hvordan du kan bruke historier som et strategisk verktøy for å pitche idéen din på en måte som får investorene til å tro på ditt prosjekt, for bedre oppslutning i virksomheten og for å skape forankring og forståelse hos ledelse og medarbeidere.

Gode historier vekker følelser, bygger tillit og skaper mening hos lytteren. Er du grunder eller Startup er du helt avhengig av en tydelig og inspirerende historie når du skal innhente kapital eller bygge merkevare. På dette frokostmøte vil du lære hvordan du kan bygge en overbevisende pitch og formidle din historie på en engasjerende måte som fanger oppmerksomheten til fremtidige investorer.

Vi har et spennende program der blant annet Janicke Allers, investor i Gefyl og Erlend Waaler, daglig leder i Startup Lab Bergen, deler sine beste tips til hvilke historier som fenger dem. I tillegg vil utvalgte grundere får testet pitchen sin til et dommerpanel bestående av aktører fra næringslivet, akademia og en masterstudent i medier og kommunikasjon.

Program:

  • En innføring i Storytelling som strategisk verktøy
  • Investorene deler sine beste tips
  • Fra teori til praksis - 3 grundere tester pitchen sin til et dommerpanel

Det serveres som alltid en lett frokost med kaffe og noe godt å bite i.

Vi gleder oss til å se deg på høstens første frokostmøte, under Innovasjonsuken OPP.

Om bidragsyterne:
Janicke Allers

Pådriver for grønn vekst på vestlandet og sentral i samhandling og utvikling av økosystem for innovasjon. 25 år med ledelse og kommunikasjon innen energi, industri, beredskap og media. Dreven promotør, nettverksbygger og anlaytiker. Engasjert tidligfaseinvestor og aktiv i en rekke styrer.

Erlend Waaler

He has over 12 years experience from corporate banking in DNB, holding different management roles and mainly working with small entities empowering them to succeed. Erlend is highly engaged in the Bergen startup and growth ecosystem and now works on creating a kickass StartupLab on the west coast, enabling Bergen's startup scene to evolve.

Guro Refsnes

Guro Refsum Sanden er førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI, Oslo. Guro har en ph.d. fra Copenhagen Business School, og har blant annet jobbet som postdoc. ved Harvard University, adjunkt (assistant professor) ved Aalborg Universitet, og docent ved Göteborgs Universitet før hun kom til BI i 2023. Hun har også jobbet i ulike selskaper, blant annet som management trainee i forsikringsselskapet Tryg. Guros forskning fokuserer på språk og kommunikasjon i multinasjonale selskaper, og forholdet mellom nasjonal språkpolitikk og selskapsrett. Arbeidene hennes har blitt publisert i internasjonale tidsskrifter som Applied Linguistics, European Journal of International Management, og Nordic Journal of Linguistics. Siden mai 2022 har Guro innehatt stillingen som Vise President/Scientific Manager for forskningsgruppen GEM&L, Research Group on Management & Language.

Anna Lee Grimstad

Anna Lee Grimstad er masterstudent i Medier og Kommunikasjon ved UiB. Grimstad skriv master om Ai og Kommunikasjonsarbeid dette semesteret og til våren. Ho kjem frå Sunnmøre, og trivast godt i Bergen. Grimstad synest kommunikasjon, spesielt i lys av mediebruk er spennande fordi ein aldri er utlærd!

Praktisk info

Tid

torsdag 21.09 kl. 06:00 - 08:00

Sted

Type arrangement

Forelesing

Pris

Gratis