Tilbake til aktuelt

Nordea stimulerer til bærekraftig vekst

Innovasjonsuken OPP kan realiseres takket være gode støttespillere og bidragsytere. Nordea støtter Innovasjonsuken OPP for å stimulere til vekst og samarbeid på tvers av bransjer og miljø med all den gode kompetansen vi har på Vestlandet.

Vi har spurt Håvard Lindtvedt, leder for Start Up & Growth i Norge og Margunn Bjørnestad, Head of Business Banking Unit om hvorfor de mener at Innovasjonsuken OPP er så viktig arena og hvilke ekspertise de kan tilby:

- Innovasjonsuken OPP er en viktig arena for å synliggjøre det rike gründermiljøet som finnes på Vestlandet, sier de og forteller videre hvordan Nordea på innovasjon og entreprenørskap på vestlandet.

- Nordea bistår med finansiering, gode råd og komplette løsninger til vekstselskaper. Vi har også et bredt nasjonalt og internasjonalt nettverk som gjør at vi kan støtte, utfordre og bidra til videreutvikling av våre kunder i en stadig mer bærekraftig retning.

Kapitalstrategi og Vekstskaperne

Nordea har fokus på viktigheten av kapitalstrategi og tilbyr konkrete verktøy for å lykkes med kapitaltilgang i de ulike stegene på vekstreisen. De arrangerer blant annet en møteserie, Vekstskaperne.

- I samarbeid med EY og Bergen Næringsråd har vi i en årrekke arrangert Vekstskaperne. Målet med møteserien er å motivere både enkeltpersoner og bedrifter til - hvordan skape vekst og utvikling?

Vekstskaperne tilbyr møter mellom nyetablerte og etablerte vekstskapere, som alle bidrar med sine erfaringer fra både opp- og nedturer.


Bærekraft på strategisk agenda

- Bærekraftig utvikling er det aller viktigste temaet vi ønsker å løfte opp i årets Innovasjonsuken OPP. Vi jobber kontinuerlig for å bidra til at våre kunder er best mulig orientert og posisjonert i forhold til muligheter og trusler i deres bransje og konkurransebilde. Det handler om å settet bærekraft på den strategiske agendaen, sette mål og faktisk handle ut fra dette. Vi har satt mål av oss å bli best på grønn lån og det gleder oss å se den gode utviklingen vi i fellesskap har på dette område. Flere av våre kunder har gjort solide grep innen bærekraft og er blant de ledende på området.

Vi har stor tro på samsnakk, det å tørre å spørre, tørre å utfordre og ikke minst dele av sine erfaringer også når det gjelder bærekraftig vekst.

Nordea sammen med EY og Bergen Næringsråd har igjen gleden av å ønske velkommen til en av byens mest populære møteserie - Vekstskaperne. Møt menneskene bak suksesshistoriene, og hør om både oppturer og nedturer. Hvordan klarer de å skape vekst og utvikling?

INFO OG PÅMELDING