Tilbake til aktuelt

Slik lager du den perfekte pitch og historiefortelling til investorer

Kommunikasjonsforeningen inviterer til fagfrokost for å lære oss kunsten av storytelling som strategisk verktøy, enten du pitcher til investorer, bygger en merkevare, eller formidler internt i et hektisk marked. I en verden med konstant tempo er det essensielt å formidle med presisjon - bli med og lær hvordan!

Vi har spurt leder for Kommunikasjonsforeningen Vestland, Anette Fondevik om å svare på tre kjappe spørsmål.


1. Hva opptar Kommunikasjonsforeningen og deres medlemmer om dagen?


Overordnet er det hvordan skape forståelse for hvor viktig god kommunikasjon er for demokratiske prosesser, samfunnsutvikling og verdiskapning. Andre viktige tema som opptar vår bransje er vår rolle knyttet til ny teknologi, politisk kommunikasjon, tillit og det etiske aspektet knyttet til disse temaene.


2. Hva arrangerer dere under OPP?

Vi arrangerer frokostmøte på BI om storytelling som strategisk verktøy. Siden dette er en del av Innovasjonsuken er det særlig vinklet mot hvordan bruke historiefortelling når du pitcher til investorer eller bygger merkevare, men temaet er like aktuelt om du jobber i en Startup eller med internkommunikasjon og skal formidle virksomhetens strategi eller skape oppslutning i et tøft marked. Og så tenker jeg det også kan være veldig nyttig for studenter fordi det handler om å spisse budskapet og tenke strategisk på hva du ønsker å formidle, hvorfor og finne de argumentene som støtter dette målet.


3. Hvorfor er det viktig med tempo?

I vår bransje er det alltid høyt tempo, særlig fordi god kommunikasjon står sentralt dersom man skal lykkes med innovasjon, endring, utvikling eller kompetanseheving.


Men i vårt fag er det også viktig å stoppe opp og ta et steg tilbake: Vi er avhengig av god innsikt for å kunne kommunisere godt, og vi må evne å se det store bildet og de lange linjene –og ha oversikt over detaljene og det som skjer her og nå.

Info og påmelding på fagfrokost

Om bidragsyterne:
Janicke Allers

Pådriver for grønn vekst på vestlandet og sentral i samhandling og utvikling av økosystem for innovasjon. 25 år med ledelse og kommunikasjon innen energi, industri, beredskap og media. Dreven promotør, nettverksbygger og anlaytiker. Engasjert tidligfaseinvestor og aktiv i en rekke styrer.

Erlend Waaler

He has over 12 years experience from corporate banking in DNB, holding different management roles and mainly working with small entities empowering them to succeed. Erlend is highly engaged in the Bergen startup and growth ecosystem and now works on creating a kickass StartupLab on the west coast, enabling Bergen's startup scene to evolve.

Guro Refsnes

Guro Refsum Sanden er førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI, Oslo. Guro har en ph.d. fra Copenhagen Business School, og har blant annet jobbet som postdoc. ved Harvard University, adjunkt (assistant professor) ved Aalborg Universitet, og docent ved Göteborgs Universitet før hun kom til BI i 2023. Hun har også jobbet i ulike selskaper, blant annet som management trainee i forsikringsselskapet Tryg. Guros forskning fokuserer på språk og kommunikasjon i multinasjonale selskaper, og forholdet mellom nasjonal språkpolitikk og selskapsrett. Arbeidene hennes har blitt publisert i internasjonale tidsskrifter som Applied Linguistics, European Journal of International Management, og Nordic Journal of Linguistics. Siden mai 2022 har Guro innehatt stillingen som Vise President/Scientific Manager for forskningsgruppen GEM&L, Research Group on Management & Language.

Anna Lee Grimstad

Anna Lee Grimstad er masterstudent i Medier og Kommunikasjon ved UiB. Grimstad skriv master om Ai og Kommunikasjonsarbeid dette semesteret og til våren. Ho kjem frå Sunnmøre, og trivast godt i Bergen. Grimstad synest kommunikasjon, spesielt i lys av mediebruk er spennande fordi ein aldri er utlærd!