Tilbake til aktuelt

Snu vanetenkning

Ragnhild Nabben og Sveinung Sivertsen fra Fremtenkt holdt innlegg på kick off for innovasjonsuken OPP. De ga inspirasjon til hvordan vi kan snu ting litt OPPned.

Her kan du også lese Ragnhild Nabben og Sveinung Sivertsen OPPned-historier:


🎢 Hva har du gjort som er OPPned?

Stort sett alt Fremtenkt gjør er litt OPPned, fordi kjernen i arbeidet vårt er å utfordre antagelser de vi jobber med tar for gitt. Det handler ofte om å snu vanetenkning på hodet for å vise hvor mye som kan være annerledes.

🎢 Hva vil du endre i samfunnet?

Alt som ikke er bærekraftig – altså alle de tingene vi gjør som ødelegger mulighetene for at andre dyr og kommende generasjoner kan leve gode liv på jorden (og det er mye!) Og i det: alt som kan bli mye bedre enn det er i dag.


🎢 Hva vil du endre i hverdagen?

«[Jeg tenker] at det ikke nytter å tvinge mennesker til å være annerledes enn de er. I stedet bør man skape systemer som gjør dem mindre hyklerske.» —Zadie Smith


Les mer om kick off her:

https://www.innovasjonsukenopp.no/aktuelt/oppned-kickoff